Öppettider: Bokningen är öppen helgfri vardag kl. 9:00-16:00 Telefon 026-996 60, övrig tid kontakta gärna oss via mejl: info@engeltofta.se

SARA ELISABET AUGUSTA KRONBERG 

(1831–1905)


– Bergsrådmannens dotter

Augusta Lindh föddes i Falun som enda barn till den förmögne spannmålshandlaren, bergsrådmannen, Riddaren af Kungl Wasaorden, Daniel Gustaf Lindh och hans hustru Sara Andrietta Ernström. Paret bodde i en ståndsmässig bostad efter Slaggatan i Falun med ”tvenne förstugor, kök med handkammare, nio rum och tre vindskamrar”. Paret ägde ytterligare fastigheter i samma kvarter, som efter D G Lindh döpts till Bergsrådmannen. Dessutom ägde Lindh den vidsträckta egendomen Karlberg, där han drev lantbruk och familjen hade sin sommarbostad. Daniel Gustaf Lindh efterlämnade 532 983 kr (idag cirka 25 Mkr), som ärvdes av dottern Augusta.

Efter giftermålet med grosshandlaren Bengt Gustaf Kronberg flyttade Augusta i november 1869 till Gävle. Detta var mitt i den turbulens som rådde efter den stora stadsbranden, där paret förlorat sitt nyinredda hem vid Drottninggatan. Makarna inrättade en tillfällig bostad i fru Carin örns fastighet vid Södermalmstorg. Augusta som var van vid stora bostadsytor behövde inte känna sig instängd och sysslolös så länge. år 1872 köptes och återuppbyggdes paradfastigheten Riksdrotsen 1 vid Norra Strandgatan. Engeltofta tillkom 10 år senare. Till sin hjälp hade Augusta en stab med personal.

Makarna Augusta och BG Kronberg startade ett barnsjukhus i Gävle och pensionärshem i både Gävle och Falun samt skänkte stora summor till välgörenhet i båda städerna.

Efter fru Augusta Kronbergs död 1905 övertogs både Engeltofta och Riksdrotsen 1 av sonen Erik Kronberg och hans dåvarande hustru Ninni, f Berggren.