Öppettider: Bokningen är öppen helgfri vardag kl. 9:00-16:00 Telefon 026-996 60, övrig tid kontakta gärna oss via mejl: info@engeltofta.se

OSCAR ZEDRÉN 

(1890–1941)

– Gävles hotellkung


Oscar Zedrén föddes i Österbor, Österfärnebo och började tidigt sin bana inom restaurangbranschen med praktik vid Strand hotell och Centralhotellet i Gävle. Han reste sedan utomlands för praktik bland annat till Frankrike, England och Tyskland. Efter återkomsten till Sverige 1914 fick Zedrén anställning som hovmästare vid Baltiska utställningens restaurang i Malmö och innehade sedan motsvarande anställning vid Grand hotell i Stockholm.

Oscar Zedrén gifte sig 1916 med Anna, Ljungberg. Makarna fick fyra barn, varav de två sönerna och en sonson fortsatte inom restaurangrörelsen.

Från 1919 utvecklade familjen Zedrén ett hotell- och krogimperium i Gävle. Centralhotellet var Oscar Zedréns första köp med stöd av två av stadens bryggerier samt skeppsredaren Erik Brodin. år 1924 blev Zedrén också ägare till Grand hotell. Engeltofta, som övertogs på arrende 1933 och köptes tre år senare, ingick tillsammans med Grand från mitten av 1930-talet i samma bolag. Personalen från Grand, under ledning av kökschefen Louis Campanello, flyttade ut till Engeltofta under sommarsäsongen.

Efter en ombyggnad med bland annat nytt kök och en inbyggd altan till matsal samt nydaning av badstrand och parkområde öppnades pingstafton 1933 Grand Restaurang och Pensionat Engeltofta. Byggnaden förändrades sedan i flera omgångar. Ett tjugotal resanderum fanns, de flesta med egna balkonger, ett flertal praktfulla salonger, charmanta matsalar och en modern matsalsterrass. Svenskt och franskt kök serverades. Tre gånger i veckan bjöds det upp till dans men det var inte längre små kapell med 2–3 man som spelade utan större orkestrar. Nu tillkom också promenadkonserter i det fria. Extra bussturer tog gäster till anläggningen, men också droskbilar till sänkta priser. Storslagna fester arrangerades under sommarmånaderna och Engeltofta var i sina glansdagar.

Grand Restaurang och Pensionat drevs sommartid till och med år 1939. Krigsutbrottet och olika restriktioner samt ändrad alkohollagstiftning med nya trafikbestämmelser förändrade drastiskt förutsättningarna att driva restauranger, främst utanför städerna.

Zedrén innehade flera styrelseuppdrag, exempelvis i Gefle ångbryggeri AB och Uplandsbanken. För sina samlade insatser fick han olika utmärkelser. Han var riddare av såväl Vasa- som Nordstjärneorden som franska Hederslegionen och dessutom polsk vice konsul i Gävle. Oscar Zedrén är ett typexempel på de entreprenörer som i slutet av 1800-talet kom till Gävle utan pengar på fickan men med stor entreprenörsanda. Han avled 1941 och sterbhuset sålde tre år senare fastigheten vidare till SKF Hofors arbetareförening.