Öppettider: Bokningen är öppen helgfri vardag kl. 9:00-16:00 Telefon 026-996 60, övrig tid kontakta gärna oss via mejl: info@engeltofta.se

MILJÖPOLICY

Vi strävar efter att ständigt minska vår miljöpåverkan.

Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö så att det blir en del i det dagliga arbetet.

Vi följer gällande lagstiftning och regelverk inom miljöområdet och följer kontinuerligt utvecklingen av denna.

Handlingsplan

 • Vi använder endast miljömärkta rengöringsmedel.
 • Vi jobbar aktivt för att minska vår el och vattenförbrukning.
 • Vi använder inga engångsförpackningar på vår frukostbuffé.
 • Vi köper i största möjliga mån lokalproducerade produkter.
 • Vi anlitar lokala entreprenörer.
 • Vi källsorterar i minst 5 fraktioner.
 • Vi byter till lågenergilampor där det är möjligt.
 • Vi samordnar leveranser för att minska transporter.
 • Vi byter till närvarostyrd belysning på samtliga allmänna toaletter.
 • Vi har endast snålspolande toaletter.
 • Vi tar hänsyn till miljöaspekter vid inköp inför renovering/nybyggnation.
 • Vi ersätter allt buteljerat vatten med eget tappat filtrerat kranvatten.