Öppettider: Bokningen är öppen helgfri vardag kl. 9:00-16:00 Telefon 026-996 60, övrig tid kontakta gärna oss via mejl: info@engeltofta.se

ERIK KRONBERG

(1870–1930)

– arvprinsen


Erik Kronberg föddes i Gävle, där han också avled. Efter studier vid Högre allmänna läroverket i Gävle praktiserade han i Tyskland och England. Före faderns död inträdde Erik tillsammans med prokuristen Jean Melinder som delägare i B G Kronbergs Spannmålsaffär & Maltfabrik. Genom en tillbyggnad av lokalerna 1898 utökades tillverkningen med lageröls- och pilsnermalt. En ytterligare tillbyggnad genomfördes 1906. Efter B G Kronbergs frånfälle 1901 drev Erik faderns rörelse vidare fram till 1915 då han bildade AB B G Kronbergs Maltfabrik tillsammans med några bryggeriägare från Gävle m fl städer.

Efter 1922 med avveckling av handelsrörelsen samt försäljning av maltfabriken övergick Erik till annan verksamhet. Han bedrev sedan genom Erik Kronberg AB agenturer med försäljning av grossistvaror, bl a kaffe och bomull, men också agenturer inom försäkrings- och bilbranschen exempelvis återförsäljning av bilfabrikaten Reo, Fiat och Overland. I flera företag, främst inom varvs- och rederibranschen, men också Gefle Porslinsbruk AB, samarbetade E Kronberg med sin barndomsvän, skeppsredaren Erik Brodin.

Erik Kronberg var en av de största privata aktieägarna vid grundandet 1901 av Grand Hotell AB. Han var styrelseledamot respektive revisor vid flera större företag såsom Sandvikens Jernverk AB, Gefle Varvs och Verkstads Nya AB, Gefle Valskvarn AB, Lysoljeimport AB i Gefle, Pix AB, tillika med uppdrag som stadsrevisor och ledamot i stadsfullmäktige samt handels- och sjöfartsnämnden.

Erik gifte sig första gången 1896 med Maria Johanna (Ninni) Berggren och efter skilsmässa 1925, med Greta Lindh, född Bergius. Hon var änka från tidigare äktenskap med officeren Hjalmar Lindh och hade två söner, Bertil och Ove Lindh.

Vid övertagandet av Engeltofta genomfördes en omfattande till- och ombyggnad liksom vid fastigheten Riksdrotsen i Gävle. Under en period var han också ägare av Katrineborg på Norrlandet och Persbacka gård i Hille samt tre magasinsbyggnader vid Skeppsbron. Kronberg avyttrade successivt sina fastigheter.

Genom Erik Kronbergs engagemang i flera företag, som under första världskriget och därefter gjorde stora förluster, hamnade han på obestånd, dock utan någon personlig konkurs. Kronberg efterlämnade enligt bouppteckning 168 600 kr (idag cirka 4 Mkr).

Erik Kronberg var också en engagerad seglare och framgångsrik tävlingsseglare och ägde under årens lopp flera olika segelbåtar. Han hade flera styrelseuppdrag i Gefle Segelsällskap. Segelbåten Gandria, 1918 en av Gävles genom tiderna största segelbåtar, segelyta 260 kvm.

 

Segelbåtarna Runa och Gandria