Öppettider: Bokningen är öppen helgfri vardag kl. 9:00-16:00 Telefon 026-996 60, övrig tid kontakta gärna oss via mejl: info@engeltofta.se

CATHARINA HELENA ÖRN (1790–1870)

– en av Gävles mest förmögna kvinnor

Catharina Helena (Carin) Lindh kom 1814 till Gävle som maka till grosshandlaren Carl Gustaf Örn. Hon föddes i Östanfors, Kopparberg, Dalarna, som äldsta dotter till stadsrådmannen och handelsmannen Johan Daniel Lindh och hans hustru Barbro Elisabet Ihrman.

Fru Örn ska i sin krafts dagar ha varit en ovanligt duktig husmor, som i minsta detalj deltog i arbetet i det stora och gästfria grosshandlarhemmet. Här fanns naturligtvis också flera anställda, som fru örn på ett gammaldags maner basade över.

Det finns flera berättelser från detta hem, exempelvis
”Till jul slaktades en stor gris och en oxe, varvid köksan och kusken fick sina drickspengar i proportion till sina omhuldade djurs storlek.” I huset fanns massor av ostindiskt porslin och tre vita tallrikar. De tre sistnämnda användes i vardagslag. även hästarna hade de bästa selar med beslag av äkta silver. De lånades ibland ut till landshövdingens hästar.

Efter den svåra branden 1869 återstod bara brandmurarna av familjen Örns ståtliga tvåvåningshus. Det berättas om hur fru örn med hjälp av goda vänner och besättningsmän på firmans båtar skjutsades utanför staden och om hennes vedermödor. Då hemmet förtecknades för att få klarhet i lågornas rov angavs alla dyrbara möbler. Det blev en svår övergångstid utan alla ägodelar och att dela bostad med flera andra hushåll. Fru Örn köpte efter en tid en ny bostad på söder, vid nuvarande Södermalmstorg, men trivdes aldrig där. Hon avled ett år efter stadsbranden.

Carin Örn var vid sin död en av Gävles mest förmögna kvinnor och bouppteckningen upptar fastigheter, tomter, aktier m m för sammanlagt 313 628 kr – en på den tiden ansenlig summa (värde idag cirka 15 Mkr). Det förefaller även som om fru örn agerat bank för anhöriga och vänner. I bouppteckningen finns även medtaget några inventarier från Engeltofta, vilket tyder på att det då fanns ett litet boningshus på tomten.

Fru Örn finns med bland både Gävles och Faluns donatorer, i Gävle bl a till det s k örnska änkehuset, som låg i hörnet Drottninggatan/Kaplansgatan. Hemmet bestod av 10 lägenheter om ett rum och kök förutom vaktmästarbostad.