Öppettider: Bokningen är öppen helgfri vardag kl. 9:00-16:00 Telefon 026-996 60, övrig tid kontakta gärna oss via mejl: info@engeltofta.se

GROSSHANDLAREN

CARL GUSTAF ÖRN (1776–1843)

Den tredje kände markägaren till Engeltofta var från 1824 grosshandlaren Carl Gustaf Örn.
Han föddes 1776 i Gävle som ett av sju barn till tröj- och strumpfabrikören, handelsmannen Carl Johan örn och hans hustru skeppardottern Christina Axmar.

Carl Johan Örn avled 1781 endast 48 år gammal och burskapet övertogs av änkan Christina, som sedan i 30 år fortsatte att driva handelsrörelse i samarbete med olika handelspartners. Hon blev den andra kända kvinnan i Gävle att stå som ägare till flera skepp. Tillsammans med sonen Carl Gustaf bildade Christina Handelsbolaget Christina Axmar & Son som sedan övergick i Handelsfirman Gustaf Örn & Co. Varuhandeln omfattade spannmål, bryggerimalt, sill, tjära, Falu rödfärg, kaffe, portvin, stångjärn och ull. Carl Gustaf var också redare och ägde sex, nu kända fartyg.

Carl Gustaf gifte sig 1814 med sin Carin, dotter till stadsrådmannen i Falun J D Lindh.
Deras bostad, övertagen från modern Christina, låg i hörnet östra Drottninggatan 11/Köpmangatan. Här bodde paret bland Gävles förmögna köpmän/grosshandlare vilka oftast ägde en eller flera gårdar i Gävles centrala delar, främst efter Drottninggatan och Norra respektive Södra Strandgatan. Gårdarna utgjorde ett komplex av bostad, kontor, eventuell salubod, stallar och fähus samt bostäder för kontors- och tjänstefolk. Dessutom fanns ofta förrådsbodar/magasin och sjöbodar på Stora Holmen. Grosshandlare örn utgör ett lysande exempel på detta. Han ägde, förutom bostadsfastigheten också Testebovreten 161 (Engeltofta), fyra landbodar på Stora Holmen, utvretar, kryddgård och iskällare. När C G Örn avled upptog bouppteckningen en behållning av 134 950 kr (värde idag cirka 8 Mkr).

Efter Carl Gustaf Örns död 1843 sköttes handelshuset av Bengt Gustaf Kronberg som tidigare varit anställd. Redan 1845 etablerade han en egen handelsfirma under namnet B G Kronberg med utökat innehåll. Han kom senare genom giftermål med fru örns brorsdotter, Augusta Lindh, att bli ägare till delar av paret örns kvarlåtenskap. Den tredje kände markägaren till Engeltofta var från 1824 grosshandlaren Carl Gustaf Örn.
Han föddes 1776 i Gävle som ett av sju barn till tröj- och strumpfabrikören, handelsmannen Carl Johan Örn och hans hustru skeppardottern Christina Axmar. Carl Johan Örn avled 1781 endast 48 år gammal och burskapet övertogs av änkan Christina, som sedan i 30 år fortsatte att driva handelsrörelse i samarbete med olika handelspartners. Hon blev den andra kända kvinnan i Gävle att stå som ägare till flera skepp. Tillsammans med sonen Carl Gustaf bildade Christina Handelsbolaget Christina Axmar & Son som sedan övergick i Handelsfirman Gustaf Örn & Co. Varuhandeln omfattade spannmål, bryggerimalt, sill, tjära, Falu rödfärg, kaffe, portvin, stångjärn och ull. Carl Gustaf var också redare och ägde sex, nu kända fartyg. Carl Gustaf gifte sig 1814 med sin Carin, dotter till stadsrådmannen i Falun J D Lindh.

Deras bostad, övertagen från modern Christina, låg i hörnet östra Drottninggatan 11/Köpmangatan. Här bodde paret bland Gävles förmögna köpmän/grosshandlare vilka oftast ägde en eller flera gårdar i Gävles centrala delar, främst efter Drottninggatan och Norra respektive Södra Strandgatan. Gårdarna utgjorde ett komplex av bostad, kontor, eventuell salubod, stallar och fähus samt bostäder för kontors- och tjänstefolk. Dessutom fanns ofta förrådsbodar/magasin och sjöbodar på Stora Holmen. Grosshandlare örn utgör ett lysande exempel på detta. Han ägde, förutom bostadsfastigheten också Testebovreten 161 (Engeltofta), fyra landbodar på Stora Holmen, utvretar, kryddgård och iskällare. När C G örn avled upptog bouppteckningen en behållning av 134 950 kr (värde idag cirka 8 Mkr).

Efter Carl Gustaf Örns död 1843 sköttes handelshuset av Bengt Gustaf Kronberg som tidigare varit anställd. Redan 1845 etablerade han en egen handelsfirma under namnet B G Kronberg med utökat innehåll. Han kom senare genom giftermål med fru örns brorsdotter, Augusta Lindh, att bli ägare till delar av paret örns kvarlåtenskap.