Öppettider: Bokningen är öppen helgfri vardag kl. 9:00-16:00 Telefon 026-996 60, övrig tid kontakta gärna oss via mejl: info@engeltofta.se

Grosshandlare
Bengt Gustaf Kronberg
(1819-1901)

- Bryggerinäringens supporter.

Från år 1871 ägdes Engeltofta av Bengt Gustaf Kronberg. Han föddes i Ljusnarsberg i örebro län, som son till bergsmannen Eric Kronberg och hans hustru Stina Ulrika (Ulla) Törnblom. Makarna fick sju döttrar och sex söner. Vid 18 års ålder började Bengt Gustaf sin bana som bodbiträde hos handlanden C E Montan i Falun. Kronberg flyttade efter tre år till Gävle och örns handelshus, som han 1845 övertog och utvecklade.

Kronberg koncentrerade sin verksamhet till ett fåtal branscher och gjorde där betydande investeringar, främst för malttillverkning. Bryggeriindustrin i Gävle var under andra hälften av 1800-talet mycket omfattande och behovet av malt var därför stort. Tillverkning av malt bedrevs av flera mälterier, varav Kronbergs var det största. Tillverkningen uppgick i slutet av 1890-talet till 650.000 kilo malt årligen. Hans mälterier låg först på Stora Holmen och senare i fabriken vid Ruddammsgatan.

Förutom sin handelsfirma och maltfabrik innehade han flera styrelseuppdrag, exempelvis i Gefle Manufaktur AB, Korsnäs Sågverks AB och Gefle Valskvarn AB. Kronberg var även ledamot av stadsfullmäktige, drätselkammaren och fattigvårdsstyrelsen.

Utöver bostaden Riksdrotsen nr l som inköptes 1872 och Engeltofta från 1882, ägde Kronberg flera andra fastigheter, såsom tre magasinsbyggnader på Alderholmen, enkehuset vid Valbogatan, barnsjukhuset vid Karlavägen, landstället Katrineborg och ett antal fasta vretar.

år 1869, endast tio dagar efter den stora brandkatastrofen i Gävle, gifte sig B G Kronberg i Falun, med Augusta Lindh. De fick året därpå sonen Erik.

Bengt Gustaf Kronberg avled 1901. Hans förmögenhet ökade stadigt under alla år och han efterlämnade enligt bouppteckning 2,6 Mkr (idag cirka 114 Mkr).

B G Kronberg fick ett fartyg byggt 1915 uppkallat efter sig. ägare var Erik Brodin AB i Gävle. Fartyget gick med trävaror mellan Sverige och England.