Öppettider: Bokningen är öppen helgfri vardag kl. 9:00-16:00 Telefon 026-996 60, övrig tid kontakta gärna oss via mejl: info@engeltofta.se

ANNA ZEDRÉN 

(1894–1978)

– en framgångsrik kvinnlig gävleföretagare

Anna Ljungberg föddes i Yxnerum östergötlands län och ägnade sig tidigt åt hotellverksamhet. Makarna Oscar och Anna Zedrén träffades på Grand hotell i Stockholm, där Anna arbetade som receptionist.

Efter att under många år stöttat sin man i arbetet övertog Anna Zedrén under några år efter Oscar Zedréns död chefskapet för hotellen i Gävle, innan sonen Rolf tog vid. Förutom avveckling av Engeltofta påbörjades hösten 1939 en avveckling av hotellverksamheten vid Grand hotell med nedläggning året därpå. Fastigheten, som sedan hyste många olika hyresgäster, såldes 1970 till Gävle kommun.

Familjen Zedrén satsade i stället på Centralhotellet. Matsalen moderniserades och en musikestrad uppfördes. Anna Zedrén etablerade samarbete med kända svenska konstnärer och formgivare. Till musikestraden beställdes paneler av blästrat och graverat glas av konstnären Edward Hald vid Orrefors. Planering igångsattes också för ombyggnader och utvidgning av hotellet inför stadens 500-års jubileum 1946. En ny entré och en hotellvåning tillkom, liksom Restaurang Skeppet. Det konstnärliga samarbetet fortsatte, nu med skulptören och keramikern Gunnar Nylund, i samband med detta arbete verksam vid Rörstrand, samt konstnären Pelle åberg.

Strax innan nyöppnande i maj 1946 bytte Centralhotellet namn till Grand Centralhotellet, Gävle AB.

Familjen Zedrén hade alltid stora kvalitetskrav i sin verksamhet och det var viktigt att gästerna fick en positiv upplevelse. De satsade bl a på den idag så populära danska möbeldesignen i sina inredningar. även på maten ställdes stora krav, lokalproducerade råvaror användes och de var nära nog självförsörjande på fläskkött och kyckling. Det finns också flera exempel på hur makarna Zedrén nyttjade dagens populära begrepp History Marketing i sin inredning och reklam.

(Som en kuriositet kan nämnas att Anna Zedrén var den första kvinnan i Gävle med körkort.

Efter Anna Zedrén tog sonen Rolf över chefskapet, senare följd av sonsonen Nils Göran. Grand Centralhotellet fanns till 1982 kvar i familjen Zedréns ägo.