PRISER & AVBOKNINGSREGLER

För aktuella priser klicka här
Sea Lodge Hotell
Gula Villan

Avbokningsregler:
Om du avbokar senast 1 dygn innan ankomstdagen debiteras ingen avgift. Om senare, debiteras 100% av kostnaden för den första natten. Vid utebliven ankomst debiteras den totala kostnaden för bokningen.