GEFLE VID SEKELSKIFTET 1900

Gävle återuppbyggdes snabbt efter den stora branden 1869 och utvecklades från en av landets ledande sjöfartsstäder till en stor handels- och industristad. Staden, som var Norrlands största ort och utskeppningshamn, upplevde en gyllene tid och blev ett viktigt kommersiellt centrum. Rederier och handelshus firade stora framgångar och det goda ekonomiska klimatet lockade till inflyttning. Under perioden 1850–1900 ökade befolkningen trefalt och Gävle var landets femte stad. Ett bankväsende byggdes tidigt upp för handels- och rederiverksamheten.

Utbyggnaden av järnvägarna fick stor betydelse inte bara för Gävles utveckling, utan också närliggande orters såsom Sandviken och Hofors samt Bergslagen. Utvecklingen påskyndades av inflyttade entreprenörer och stora summor satsades på nya byggnader och lokal infrastruktur. Privata donationer medverkade till utvecklingen av vårdinrättningar, skolverksamhet och fritidsanläggningar. Under denna tid växte också flera folkrörelser fram.

I Gävle visas på ett tydligt sätt bebyggelseutvecklingen under industrialismens genombrottsskede. Nya typer av byggnader kantade stadens gator såsom stora hyreshus, fabriker, kommunaltekniska verk, kulturinstitutioner, skolor och frikyrkor. En av landets tidigaste villastäder planlades. Inför det nittonde Allmänna lantbruksmötet och den stora Industri- och slöjdutställningen sommaren 1901 tillkom flera byggnader. Bland annat stod Grand hotell klart för att ta emot sommarens gäster. Hotellet, ritat av arkitekten Ture Stenberg, var då ett av landets största och mest eleganta.

Text: Birgitta Lundblad


Foto: Stadsarkivet