SEVÄRDHETER

  • Fyrar
  • Fiskekapell
  • Grosshandlarvillor
  • Rökerier/Fiskebodar
  • Försvarsanläggningar - Gråberget och Marskärsudden
Till Bönakustens mer kända servärdheter räknas landmärket Böna Fyr från 1840-talet. Fyren är idag museum och det arrangeras guidade visningar.

Limö Fyr och Eggegrunds Fyr belägna på skärgårdsöarna är även de väl värda ett besök.

Bönan är ett av Gävles självklara besöksmål. I början av 1900-talet fanns här badhus, hotell, dansbana, post och handelsbod. Bönan som då trafikerades av ångbåtarna Bönan I och II. Idag är det Böna Fyr och Böna Café som lockar till sig besökare.

De gamla fiskarkapellen i Bönan och på Lövgrund, som Bönafiskarna lät uppföra under mitten av 1800-talet är även de populära utflyktsmål. I Böna Kapell arrangeras musikaftnar under sommaren.

Grosshandlarvillorna med dess charm visar på stor snickarglädje. Storslagna glasverandor, tinnar och torn är dess tydliga kännetecken. Det finns gott om dessa grosshandlarvillor efter kuststräckan, som bäst beskådas per båt.

Rökerierna i Bönan och Utvalnäs säljer färsk och rökt fisk.

Mellan Bönan och Utvalnäs ligger Gråberget, som är en gammal försvarsanläggning. På berget har du en storslagen utsikt över den yttre fjärden.

Marskärsudden i Utvalnäs utgör ett särskilt lättillgängligt utflyktsmål med stränder som är både ostörda och inbjudande för friluftsliv. Här hittar du en försvarsanläggning, fin grillplats med vindskydd.

Välkommen att upptäcka Bönakusten!