NATUR

Djur och Fauna
Bönakusten är mest känd för fisken i havet och då framförallt strömmingen - Havets silver som fisken ofta benämns är släkt med sillen, som byter namn till strömming norr om Kalmarsund. Fiskarna i Bönan och Utvalnäs är omtalade för sin sätt att granrisröka strömming, som då blir till Böckling. Andra uppskattade fiskarter i havet är sik, lax, gös, abborre och gädda.

Fiskmåsarnas skrik och deras glidflygningar utmed stränderna är nog Bönakustens och skärgårdens mest välkända signum.

I skogen finns gott om rådjur, räv och harar. Men även älg och björn hälsar på under året.
 
Säl och Havsörn
I den yttre fjärden finns säl och havsörn. Faunan kan beskrivas som karg och barrskogen breder ut sig bland stenar och mossa. Trollskogen med dess idylliska småsjöar är populära utflyktsmål.

På Limön finns en mycket rik ängsflora med rariteter som natt och dag, spåtistel, mandelblomma och sanddraba. En av bönakustens rikligast förekommande växter är Havtorn, som förekommer från Norra Upplandskusten till Norrbotten. August Strindberg beskriver Havtornet som en olivlund i miniatyr, efter ett besök på Römaren i Gävles Skärgård.
 
Roskarl och Tobisgrissla
Eggegrund har ett rikt fågelliv, här kan man skåda både häckande och rastande fåglar. Silvertärna, roskarl och tobisgrissla hör till de arter som häckar på ön. Här bedriver också ornitologerna ringmärkning. På Eggegrund som finns något som ovanligt som växten Fagerkrav som har invandrat från Kaukasus.

För dig som som sökar lugnet och tystnaden, är en promenad utmed skogsstigarna på Bönakusten att rekommendera.

Det finns mycket att upptäcka i skogarna vid Bönakusten. Naturstigar och cykelvägar leder till spännande platser. Information om vandringsleder och cykelvägar hittar du i receptionen på Engeltofta.