JUNGFRUKUSTEN

Jungfrukusten är kustområdet som sträcker sig från Furuvik i söder till Ragvaldsnäs i norr.

Jungfrukusten har sitt namn delvis, efter ön Storjungfrun utanför Söderhamn och efter den jungfruliga naturen efter Gästrike- och Hälsingekusten. Utefter Jungfrukusten finns 4502 öar, många fina sandstränder och genuina, gamla fiskelägen.

Bönakusten är en del av Jungfrukusten. Bilden är från Gråberget som ligger mellan de två fiskelägena Bönan och Utvalnäs.
www.jungfrukusten.se