HISTORIK BÖNAKUSTEN

I slutet av 1800-talet letade sig välbärgade stadsbor till skärgården, för att leva ståndsmässigt under sommaren. ångbåtstrafiken gjorde det enkelt att resa, och ångbåtsbryggor anlades utefter Bönakusten. Bönan trafikerades av ångbåtarna Bönan I och Bönan II.

I Bönan byggdes hotell och kallbadhus. Hotellet uppfördes 1897. Sedemera byggdes även dansbana i anslutning till hotellet, som ritades av stadsarkitekten S H Wranér. Hotellbyggnaden revs 1946.

Redan 1892 uppfördes Böna Café och Matservering. Idag bedrivs caférörelse i nyuppförd byggnad, där hotellet tidigare var placerat.

Strandgården var under många år sommarbostad för grosshandlaren Ernst Leonard Schüllerqvist med familj. Gården övergick därefter till sommarpensionat i början av 1930-talet. Strandgården var under många år populärt utflyktsmål för Gävleborna och många bröllopsmiddagar och andra arrangemang ägde rum genom åren. Smörgåsbordet och räkaftnar som dåvarande ägare Minda och Rune Gustavsson arrangerade var välbesökta och omtyckta. Verksamheten upphörde 2005.

I Bönan fanns under den här perioden även lanthandel, skola och postkontor. Lanthandel fanns dessutom i Utvalnäs inte långt från Utvalnäs ångbåtsbrygga och Fiskekapellet.

Idag finns Böna Café och Böna Fyrmuseum att besöka.