FISKET

År 1557 fick fiskborgarna i Gävle, som då var den enda staden i Norrland, kungligt privilegium på allt strömmingsfiske efter Norrlandskusten mot att de i tull erlade var tionde tunna fisk till kronan.

Fram till och med 1700-talets slut var de flesta fiskarna i Gävleområdet bosatta inne i staden. Därefter flyttade fiskarna ut i skärgården. I Bönan växte ett helt samhälle fram kring fisket och i mitten av 1800-talet fanns det både skola, butik, hotell och postkontor.

Fiskehamnar fans även i Utvalnäs och på Eggegrund, Lövgrund, Vitgrund och Limön. Den sista fiskaren på ön Vitgrund i Gävlebukten var Vilhelm Zettergren, vars fiskehemman kan besökas i Furuviksparken. På Lövgrund finns fiskekapellet från 1831 väl bevarat, väl värt ett besök och i Bönan finns Böna Kapell som byggdes av fiskarna 1843.

Sedan efterkrigstiden har fisket minskat och idag finns endast ett fåtal fiskare kvar efter Bönakusten.
Läs mer om Gävlefiskarna »