GROSSHANDLARNA


Under 1800-talet var Gävle en av Sveriges fyra största handels- och sjöfartstäder. Sjöfarten blomstrade och grosshandeln med rederier växte sig starka. Det fanns mer än 100 grosshandelsföretag under den här epoken och flertalet blev förmögna på sin verksamhet. Gävle var beträffande antalet skeppsvarv nummer två i landet, endast Göteborg var större. I Gävle fanns som mest hela fem skeppsvarv samtidigt.

Grosshandlarna byggde under den här tiden storslagna lantställen utmed Bönakusten. Detta sammanföll med att ångbåtstrafikens utveckling, vilket underlättade utflyttningen sommartid. En tid för avkoppling och friluftsliv.
 
Engeltofta
Ett exempel på ett storslaget sommarresidens är Engeltofta. Marken ägdes till en början av grosshandlaren Gustaf öhrn. B G Kronberg blev sedemera, genom ingifte ägare till marken och 1882 byggde Kronberg den storslagna villan som nu finns på platsen. Tillbyggnationer har därefter genomförts i olika etapper. 2013 invigdes Engeltofta Sea Lodge Hotel.
 
Villa Sjötorp
Ett annat exempel på ståtliga grosshandlarvillor efter Bönakusten är Villa Sjötorp, som lät uppföras redan 1864. 1882 förvärvade grosshandlare Axel Brandt residenset och genomförde då omfattande ombyggnationer i fransk renässansstil med storslagen trädgård.

Passa på och besök Villa Sjötorp, när du bor på Engeltofta. Villa Sjötorp ligger alldeles i närheten. (Se ritning av Villa Sjötorp nedan).